Co umí naše ubytovácí kniha

evidenčka.cz online evidence ubytovaných

Neomezený počet ubytovaných

S naší ubytovací knihou můžete evidovat neomezeně hostů, ať už ubytováváte jednotlivce, skupiny nebo máte penzion nebo hotel s více pokoji. Dle zákona evidujete den počátku a den konce pobytu, jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození,číslo a druh průkazu totožnosti, a výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. Dále lze evidovat email, telefon, RZ vozidla či pokoj, ve kterém je host ubytován.


Správa více lokalit

V případě, že poskytujete ubytování ve více objektech na více lokalitách, máte možnost dle daného tarifu spravovat i více evidenčních knih najednou, stačí pouze přepnout ubytovací zařízení.


Administrátorský a uživatelský účet

Evidenčka umožňuje přístup pro více uživatelů, máte k dispozici administrátorský účet, kde lze nastavovat mimo jiné ubytovací zařízení, pokoje, uživatelské účty, provádět exporty knih a jiné. Oproti tomu běžný uživatel může provádět pouze evidenci a správu ubytovaných hostů.


Správa pokojů

Pokud poskytujete ubytování ve vícepokojových objektech, máte k dispozici pro lepší orientaci ke každému ubytovacímu zařízení správu pokojů.


Evidence poplatků

Samozřejmě nesmí chybět evidence poplatků z pobytu, která je zákonnou povinností. U každého ubytovacího zařízení si nastavíte výši poplatku, jenž je stanoven obcí, ve které se ubytovací zařízení nachází. Evidenčka automaticky určí počet nocí dle dělky pobytu a vypočítá celkový poplatek z pobytu.


Export knih v PDF a CSV

Součástí ubytovací knihy je propracovaný export knih v PDF(tisk přehledu pro obec, cizineckou policii atp) a CSV(možnost sdílet data například v excelu). Můžete exportovat pouze cizince nebo občany ČR nebo všechny ubytované a to dle zahájených či ukončených pobytů v daném měsíci.


Duplikace rodinných příslušníků

Pro rychlejší a snazší evidenci rodinných příslušníků můžete využit funkci Duplikace rodinných příslušníků, kde máte již předvyplněný termín pobytu, pokoj, trvalý pobyt atp, nemusíte tedy tyto údaje vyplňovat zbytečně znovu.


Plně responzivní design

Evidenci ubytovaných spravujete pohodlně z jakéhokoliv mobilního zařízení ať už z mobilu nebo tabletu, nebo osobního počítače. Stačí Vám pouze internetový prohlížeč a připojení k internetu.